Ben jij een effectieve manager?

Effectieve managerEr zijn vele boeken geschreven over wat een manager zou moeten doen, maar wanneer ben je nu effectief, wanneer draag je echt iets bij? Het beste boek wat ik gelezen heb, blijft wat mij betreft “De effectieve manager” van Peter Drucker. Ik geef hieronder een vrije samenvatting van dit boek. Ik hoop dat je veel inspiratie opdoet om het op jezelf en in je eigen organisatie toe te passen.

Voordat we op effectiviteit ingaan, even de definitie van manager: zij die op grond van hun positie of kennis, als onderdeel van hun gewone werk beslissingen nemen die een belangrijke invloed hebben op de prestaties en resultaten van de organisatie als geheel. Als manager het zwaartepunt van zijn handelen door de loop van de gebeurtenissen laat bepalen, zal hij zijn tijd verdoen met regelen en incidenten. Hij/zij zal dan niet effectief zijn.

In deze tijden van economische recessie en teruggang kan je niet altijd de capaciteit van een bron in je organisatie vergroten, maar zul je dus het rendement ervan moeten vergroten. En effectiviteit is het middel waarmee we kunnen bereiken dat onze vaardigheden en kennis meer en betere resultaten gaan opleveren. Effectiviteit verdient dus hoge prioriteit als een hulpmiddel van de manager dat de weg vrijmaakt voor prestatie en succes van zijn/haar organisatie.

De 5 kernelementen van een effectieve manager zijn:

1. Weet wat je met je tijd doet. Breng je vrij beschikbare tijd samen. Losse uurtjes aan je prio’s besteden is niet effectief.

2. Wat kan ik bijdragen aan het succes van mijn organisatie? Richt je primair naar buiten om iets bij te dragen en niet op het verrichten van veel werk, wat nog bij veel organisaties de norm is. Gerichtheid op het leveren van een bijdrage is gerichtheid op effectiviteit.

3. Sterke punten productief maken zowel van jezelf als die van je superieuren als van je collega’s en medewerkers. Je begint niet met het verbeteren of aanpakken van de zwakke punten. De taak van de organisatie is de sterke kanten van alle medewerkers zo te benutten dat het bouwstenen voor gezamenlijk succes worden. Echter, iedereen die desondanks structureel geen blijvende en goede prestaties levert, zal afscheid van genomen moeten worden. Niet alleen in het belang van de organisatie maar ook in het belang van de persoon zelf.

4. De belangrijkste dingen eerst doen. Stel prioriteiten, werk alleen daaraan en houdt eraan vast! Doe ze 1 voor 1. Dat betekent dat je snel kunt werken.

5. Effectieve beslissingen nemen. Een effectieve beslissing is altijd een beoordeling. Zo’n beslissing is gebaseerd op een confrontatie van meningen en niet op consensus over feiten. Belangrijkste vraag die je bij zo’n beslissing vantevoren moet maken, is wat is het relevante criterium? Bij besluitvorming geldt echter wel, dat je geen beslissing moet nemen zolang er geen verschil van mening is. Dit is wel verrassend, maar denk er maar eens over na! Je moet een beslissing nemen als je verwacht dat de situatie zal verslechteren wanneer je niets doet!

Kortom het is de taak van iedere manager om effectief te zijn. Gelukkig valt effectiviteit wel aan te leren, dus dat geeft ons als managers hoop. De manager die er aan werkt, kwaliteiten, zowel die van hemzelf als van anderen, productief in te zetten, werkt eraan de prestaties van de organisatie in overeenstemming te brengen met zijn eigen persoonlijke succes en doelen (congruentie). Dat is het ultieme doel van effectiviteit!

Naast effectieve managers zal het inzetten op integraal kwaliteitsmanagement (TQM) uit mijn vorige blog de prestaties en concurrentiekracht van de Nederlandse bedrijven kunnen vergroten. Niet alleen om de huidige economische crisis door te komen, maar vooral om daarna zich te kunnen blijven meten met de prestaties van de nieuwe mondiale spelers in de wereld uit o.a de BRIC-landen.

Over Ernst de Roos

Digital marketing professional
Dit bericht is geplaatst in Management met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *